Právní informace

Kontaktujte nás

Online právní poradna

Zde vyplňte jméno a příjmení
Zde vyplňte e-mail
Zde vyplňte telefon
Zde vyplňte dotaz
Opište kód z obrázku
Opište kód z obrázku

Soudní poplatky se zvýšily

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí soudní poplatek za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, 6 000,- Kč, soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000,- Kč a soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000,- Kč.

Odpis pohledávky

Odpis pohledávky je možný, pokud je pohledávka prokazatelně nedobytná. Z účetního pohledu lze odpisovat pohledávky podle reálné situace. V případě, že bude zřejmé, že náklady na vymáhání pohledávky přesáhnou výtěžek z pohledávky, podnikatel účetně pohledávku odepí