Právní informace

Kontaktujte nás

Online právní poradna

Zde vyplňte jméno a příjmení
Zde vyplňte e-mail
Zde vyplňte telefon
Zde vyplňte dotaz
Opište kód z obrázku
Opište kód z obrázku

Soudní poplatky se zvýšily

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí soudní poplatek za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, 6 000,- Kč, soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000,- Kč a soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000,- Kč.

Řízení ve věcech obchodního rejstříku

Řízení ve věcech obchodního rejstříku se zahajuje na návrh, k němuž musí být připojeny listiny, z nichž jsou patrny skutečnosti, které mají být zapsány. Řízení může být zahájeno i bez návrhu, má-li být dosažena shoda mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným