www.akpetrlova.czPrávní službyObchodní právoVymáhání a správa pohledávek

Správa a vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek je časově náročná činnost a proto již při samotném vzniku smluvních vztahů dbáme na zajištění placení prostřednictvím zajišťovacích institutů, jako jsou zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací směnka, smluvní pokuta, ručení, notářský zápis, exekutorský zápis, rozhodčí doložka. Tímto s námi do jisté míry předejdete vymáhání pohledávek.

Při správě a vymáhání pohledávek zajišťujeme pro obchodní společnosti i fyzické osoby právní služby s cílem zajistit klientům aktivním přístupem a dohledem nad pohledávkami jejich řádné a včasné plnění:

  • Výzva k úhradě pohledávky
  • Komunikace s dlužníkem - uznání závazku, splátkový kalendář, dohoda o narovnání
  • Poradenství při nakládání s pohledávkami – postoupení pohledávek, zápočet pohledávek, prodej pohledávek, zastavení pohledávek, kapitalizace pohledávek
  • Příprava žaloby, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz
  • Zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení
  • Příprava návrhů na exekuce
  • Zastupování v exekučním řízení – spolupracujeme s vybranými  exekutorskými úřady na celém území České republiky
  • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení – insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek, incidenční spory

Klienty pravidelně o postupu vymáhání pohledávek informujeme prostřednictvím on-line komunikace.V souvislosti se správou a vymáhání pohledávek Vám nabízíme podrobnější informace o pohledávkách.

Kontaktujte nás

Online právní poradna

Zde vyplňte jméno a příjmení
Zde vyplňte e-mail
Zde vyplňte telefon
Zde přidejte přílohu
Zde vyplňte dotaz
Opište kód z obrázku
Opište kód z obrázku

Právní informace

Soudní poplatky se zvýšily

Za návrh na zahájení řízení ve věcech obchodního rejstříku činí soudní poplatek za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku, s výjimkou akciové společnosti, 6 000,- Kč, soudní poplatek za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku 12 000,- Kč a soudní poplatek za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 2 000,- Kč.

Dluhopis

Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Dluhopis může být vydán v listinné nebo zaknihované podobě.